thoughtsfromaifoos

~look like Barbie, smoke like Marley~

0 notes &

"när man försöker ge allt till en vän men hon inte visar intresse tillbaka. när man ger allt och hon bara tar. när man känner att vad man än gör så räcker man inte till. hon väljer andra och man står tom och besviken kvar"